P

Castberggård

Castbergård, for døve og hørehæmmede. Stedet fungere som kursussted for døve, hørehæmmede, døvblinde, døvblevne, cochlear-implanterede. Oprindelig var Castbergård præstegård i landsbyen Urlev, som ligger mellem Vejlefjord og Horsens.
 
Link til ny side
 
Jesper Andersen