P

Kjøge Miniby

Køge by i størrelseforholdet 1:10 som byen så ud i 1865.
Jesper Andersen